De geschiedenis van "De Hal" gaat terug tot de 17e eeuw!


De Hal was in 1637 een buurtschap met 24 haertseden ofte rookgaeten.

De eerstbekende bewoners zijn Pieter Barentsz en zijn vrouw Martje Cornelis die in 1680 trouwden. 


Sijbrand Pietersz. Keijser (1767-1835) werd eind 18e eeuw eigenaar van "De Hal". Sindsdien is de boerderij altijd in de familie gebleven. Keijser had 8,5 hectare land bij de plaats en bezat daarnaast boerderijen in De Waal, aan de Schilderweg, de Waalderstraat en in De Westen. Zelf woonde hij in de Weverstraat in Den Burg. 


cheep 2757a  


Als erfdeel werd in 1841 De Hal bezit van Jacob Sijbrandsz. Keijser ('s-Gravenhage 1802-1858). Zijn zoon Sijbrand erfde de boerderij in 1863. Diens jongere broer Fokke bewoonde het stolpgedeelte. In 1893 werd Jacob Sijbrandsz. Keijser eigenaar. 


In 1894 werd de nieuwe stolp (ook rijksmonument) gebouwd en de ongehuwde Jan Sijbrandsz. Keijser (1865-1905) ging daarin wonen. In 1920 kocht Jacob "Hoogeberg" (Hallerweg 51) waar hij een nieuw woonhuis liet bouwen voor zijn zoon Sijbrand.


"De Hal" zelf werd woning voor vaste medewerkers, zoals: Job van der Vliet en zijn vrouw Annetje Blom, Jacob Witte en zijn vrouw Lena Kees. In 1965 verhuisden Sijbrand Keijser en zijn Neeltje Eelman van "Hoogeberg" naar "De Hal" en betrokken hun zoon Jacob en diens echtgenote Margaretha Dros "Hoogeberg".


182  


In 1982 verhuisden Jacob en Marga naar "De Hal". Zij verkochten de boerderij aan Jan-Jacob (1975-) en Patricia Knol, verbouwden de naastgelegen stolp opnieuw tot woonhuis waar zij nog steeds wonen. Jan-Jacob en Patricia breidden de boerderij verder uit tot een gemengd bedrijf en runnen samen met Marga de camping en het gastenverblijf. Zij hebben twee dochters: Marieke en Rianne.


Sijbrand (1966) en Albert (1967) zijn de oudere broers van Jan-Jacob. Sijbrand is getrouwd met Reinalda Slagter, woont in Alkmaar en heeft drie kinderen: Koen, Anne en Imme. Albert is getrouwd met Pacho Alberto en woont in Amsterdam.


Vrij naar: Boerderijenboek: geschiedenis en naamgeving van alle boerderijen op Texel hun eigenaren en bewoners (C.J. Reij, C. Hoogerheide en C.J.G. van Empel, november 1998)